About us

YKK Vietnam Co., Ltd

Employment Information

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Administrative / Clerical , Interpreter/ Translator , Manufacturing / Process

YKK Vietnam Co., Ltd

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Mil - 14,3 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Mil - 19 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu (Tavico)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

LIXIL Global Manufacturing Vietnam

$ Competitive

  • Dong Nai

LIXIL Global Manufacturing Vietnam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Dong Nai