About us

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Employment Information

Nhân viên phòng cung ứng (8tr2, Tiếng Anh, Đồng Nai)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 29/04/2021
Industry Customer Service , Purchasing / Merchandising

Location

Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai | Ho Chi Minh