About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

Nhân viên phòng Kiểm Toán Nội Bộ, Hội sở chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 380 - 500 USD
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking
Experience 1 - 2 Years

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi