About us

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

Employment Information

Nhân viên phòng Lab test

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 08/05/2021
Industry Biotechnology , Chemical Eng. , Textiles / Garments / Fashion

THANG LONG METALS CO.,LTD

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Phuoc

Cty TNHH Dream Textile

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Binh Duong

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Phuoc

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Đại Hoàng Kim Group

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Ha Noi | Binh Phuoc

Công ty CP Gỗ VRG Dongwha

$ 35 Mil - 45 Mil VND

  • Binh Phuoc

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Phuoc | Dak Nông