language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên phòng Sản phẩm - (Drum - Marching - Winds instruments manager)

Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương
Updated: 10/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Hoach định mục tiêu, chiến luơc, kế hoach kinh doanh & phát triển cho sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn

2. Quản lý sản phẩm, đánh giá về vị trí của sản phẩm đối với vị trường và khách hàng. So sánh và đánh giá với sản phẩm, dịch vụ của đối thủ

3. Xây dựng kế hoach, giải pháp trong công việc bán và đưa sản phẩm ra thị trường

4. Phối hợp với các phòng ban trong việc xây dựng các chính sách sản phẩm đối với khách hàng và đại lý

5. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

6. Phụ trách chuyên môn vê sản phẩm trong công ty, xây dựng – biên soạn - phát triển các tài liệu truyền thông. Đào tạo, cập nhật kiến thức sản phẩm cho độ ngũ Marketing, Bán hàng, phòng ban liên quan của công ty về sản phẩm

7. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện cho sản phẩm chủ lực trong năm

8. Chiu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động Nhập – Dự Trữ – Xuất

9. Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa khi cần thiết

10. Xác định nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường

Giám sát tất cả các hoạt động khác trong chuỗi để đảm bảo thương hiệu sản phẩm được gìn giữ và phát huy

Job Requirement

1.    Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

2.    Kiến thức - kỹ năng quản lý

3.    Có khả năng phân tích, tổng hợp, cập nhật, xử lý thông tin

4.    Hiểu biết về chuyên môn sản phẩm

5.     Năng động, sáng tạo, nhạy bén với cái mới và chủ động trong công việc

More Information

  • Degree: College
  • Age: 23 - 34
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

https://vietthuong.vn/
Việt Thương Music là một nhóm công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối nhạc cụ, thiết bị âm thanh ánh sáng chuyên...Detail

Similar jobs

Nhân viên phòng Sản phẩm - (Drum - Marching - Winds instruments manager)

Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts