About us

Công ty Sunjin F & F

Employment Information

NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM ( Nhà máy Thức ăn chăn nuôi)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Animal Husbandry / Veterinary , Biotechnology , Food Tech / Nutritionist
Experience 1 - 5 Years

Công Ty TNHH Sunjin Farmsco

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Nam | Hung Yen

MegaCEO

$ 28,6 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

MegaCEO

$ 48,4 Tr - 55 Tr VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

MegaCEO

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Ha Nam

VIHAMARK

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ Competitive

  • Ha Nam

Công ty TNHH KONE Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ Under 33 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

  • Ha Nam