About us

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

Employment Information

Nhân viên Phòng Thu Mua (Làm việc tại Đồng Nai)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Textiles / Garments / Fashion , Purchasing / Merchandising
Experience 1 - 5 Years

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

OK BBQ BUFFET HÀN QUỐC

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai | Nghe An | Ha Tinh

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S

$ Competitive

  • Dong Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai