About us

Công ty TNHH Chi An

Employment Information

Nhân Viên Phụ Hoàn Thiện

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 8 Years

Công ty TNHH Chi An

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Rita Võ

$ 7 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Mitshubishi Trung Thượng

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi