About us

Công ty TNHH Ferroli Asean

Employment Information

Nhân viên phụ trách kho bảo hành - chi nhánh Hồ Chí Minh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax , Others
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Ferroli Asean

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ferroli Asean

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực NHÂN PHÁT

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực NHÂN PHÁT

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh