language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Nhân Viên Phụ Trách Kỹ Thuật Xe Văn Phòng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Updated: 08/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

Mục tiêu công việc:

 • Đảm bảo tất cả các xe văn phòng của TCG được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nằm gia tang giá trị sử dụng của xe.
 • Hỗ trợ Đơn vị khu vực Hà Nội, Đông Anh trong công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa xe văn phòng
 • Là cầu nối giữa các nhân viên lái xe của TCG với công ty trong các hoạt động, quy định liên quan đến lái xe thực hiện.

Chi tiết công việc

 • Kết hợp nhân viên hành chính nắm được danh sách toàn bộ xe văn phòng TCG.
 • Lên kế hoạch định kỳ cho các công việc: kiểm tra, bảo dưỡng xe, đăng kiểm xe; Thông báo với nhân viên hành chính để sắp xếp cho đi kiểm tra định kỳ.
 • Lên kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên/ đột xuất các xe văn phòng; đánh giá sơ bộ tình trạng xe; lập báo cáo đề xuất cấp quản lý duyệt; kết hợp với nhân viên hành chính sắp xếp cho xe đi sửa chữa/thực hiện theo phê duyệt.
 • Trực tiếp làm việc với các đại lý sửa chữa để sửa chữa xe theo phê duyệt; Giám sát và kiểm tra lại kết quả sau sửa chữa.
 • Làm hồ sơ thanh toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe. Lưu hồ sơ;
 • Cung cấp thông tin sửa chữa xe cho nhân viên quản lý tài sản cập nhật
 • Thực hiện đi đăng ký xe mới theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ các Đơn vị trực thuộc, Đơn vị TCG cho thuê xe về kỹ thuật xe văn phòng
 • Quản lý phòng chờ của lái xe tại tầng 1 Tòa nhà.
 • Truyền đạt lại các thông báo, thông tin, sự kiện của công ty, chính sách của công ty liên quan đến lái xe và CBNV nói chung.
 • Hỗ trợ nhân viên quản lý xe đào tạo, hướng dẫn lái xe về tác phong, thái độ phục vụ; trang phục, giao tiếp….;kiểm tra đột xuất, nhắc nhở lái xe thực hiện.
 • Hỗ trợ lái xe văn phòng khi nhân viên điều xe đề nghị và bố trí hỗ trợ được.

Job Requirement

 • Các kỹ năng yêu cầu: làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng quản lý giám sát, lập kế hoạch, báo cáo, đánh giá, giao tiếp, thương lượng
 • Sử dụng cơ bản tin học văn phòng: Word, excel
 • Hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của xe
 • Biết lái xe và có bằng lái xe tối thiểu B2
 • Trung thực, cẩn thận.

YÊU CẦU KHÁC VỀ CÔNG VIỆC.

 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc.
 • Bảo mật thông tin biết được trong quá trình làm việc.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Company size: 500-999
Khởi đầu với lĩnh vực công nghiệp ô tô, sau 15 năm, Tập đoàn Thành Công tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng, bất động...Detail

Nhân Viên Phụ Trách Kỹ Thuật Xe Văn Phòng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts