About us

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh

Employment Information

NHÂN VIÊN PR - CONTENT MARKETING TẠI HÀ ĐÔNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 20/04/2023
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC (MCC E&C là 1 trong 7 thành viên trực thuộc hệ thống MCC Holidngs – tiền thân là Công ty cổ phần tập đoàn Minh Cường, nay là MCC Holdings)

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A (PANTIO)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A (PANTIO)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DHARMA VIỆT NAM

$ Over 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÂU NGON

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi