About us

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

Employment Information

Nhân Viên QA/QC 2021

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC) , Printing / Publishing

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SAIGON TRAPACO - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh