Location

Ho Chi Minh

Work type
 • Work from home
 • Salary

  9 Mil - 12 Mil VND

 • Experience

  1 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Soạn thảo, rà soát và đào tạo các quy trình thao tác chuẩn liên quan đến sản xuất, kho, kiểm nghiệm
 • Soạn thảo, rà soát và đánh giá các đề cương, báo cáo thẩm định
 • Lập và trình cấp trên duyệt kế hoạch theo dõi và tham gia đánh giá thẩm định
 • Soạn chỉ tiêu, phương pháp kiểm, kế hoạch lấy mẫu nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
 • Thu thập dữ liệu, xử lý thống kê, thiết lập các giới hạn cảnh báo và giới hạn hành động đối với các chỉ tiêu chất lượng
 • Soạn thảo, đào tạo và tham gia xử lý các nghiệp vụ liên quan đến quản lý chất lượng: xử lý sai lệch, kiểm soát thay đổi, đánh giá rủi ro, khiếu nại, thu hồi, soát xét chất lượng sản phẩm…

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học Dược (ưu tiên), sinh, hóa
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong nhà máy dược
 • Có kinh nghiệm thiết lập và đào tạo các quy trình chuẩn
 • Có kinh nghiệm thiết lập các chỉ tiêu chất lượng cho thiết bị, nhà xưởng, quy trình, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
 • Có kinh nghiệm về thẩm định nhà xưởng, thiết bị, quy trình sản xuất, vệ sinh, phương pháp phân tích
 • Hiểu biết sản xuất thuốc tiêm, sinh phẩm
 • Có kiến thức về GMP, vi sinh vật
 • Có khả năng lập và thực hiện kế hoạch.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 35
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback