Location

Dong Nai

 • Salary

  10 Tr - 20 Tr VND

 • Experience

  1 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  09/02/2021

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra và bám sát giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng.

- Huấn luyện, nhắc nhở các bộ phận liên quan áp dụng đúng quy trình chất lượng sản phẩm ban hành. Đưa ra những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn công việc để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho tất cả bộ phận.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật Thiết Kế, QA mẫu để tổ chức họp mẫu hàng mộc khi tổ mẫu làm xong.

- Chụp hình ảnh làm tiêu chuẩn để ban hành, tương tác với Giám sát chất lượng nhà thầu phụ, Trưởng phòng kỹ thuật thiết kế để hoàn chỉnh bản vẽ theo đúng PPS.

- Kiểm tra toàn bộ bảng màu chuyền sơn và kế hoạch đặt thẻ màu hàng trắng cho nhà cung cấp làm bảng màu công đoạn. Phối hợp với Kỹ thuật sản xuất để triển khai thống nhất quy trình thực hiện bảng màu cho sản xuất và QA hệ thống

- Được quản lý hướng dẫn kết nối công việc với các phòng ban liên quan.

Job Requirement

- Tốt nghiệp THPT/TC/CĐ/ĐH trở lên các ngành liên quan

- Sử dụng thành thạo 7 công cụ QC.

- Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, khả năng tự học và làm việc dưới áp lực cao.

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, kết cấu ngành gỗ nội thất 

- Am hiểu tiêu chuẩn chất lượng ngành gỗ

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback