language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên QA/QC/Recorder

Công ty TNHH Knitpassion
Updated: 23/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra, báo cáo và thống kê sản phẩm。Sẽ được đào tạo rèn luyện thêm .
 • Checking, reporting and product statistics. Will be trained further training.
 • 产品检验,报告和统计。 将进一步培训

Job Requirement

 • Cao đẳng trở lên
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến kiểm tra may mặc
 • Không kinh nghiệm , công ty có thể đào tạo
 • Thông thạo trong máy tính văn phòng. Siêng năng, tỉ mỉ và có trách nhiệm.
 •  Khả năng trao đổi văn hoá
 • College or higher
 • Have at least 1 year experience in garment testing
 • Inexperienced, the company can train
 • Fluent in office computer. Diligent, meticulous and responsible.
 • The ability to exchange culture
 •  大专以上
 • 至少1年成衣检查相关经验                       
 • 无经验者提供培训
 • 精通办公电脑。 勤奋,细致,负责任。
 •  文化交流能力强
   

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 30
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: sáng 7h30 đến chiều 4h30
 • Training opportunities: Có cơ hội học hỏi rất nhiều về đào tạo và tư vấn liên quan
 • Colleagues: Đồng nghiệp hòa đồng tốt và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Benefit:

  - Có chính sách bảo hiểm theo chính phủ Việt Nam
  - Tiền thưởng

 • Other extras: Đi làm có xe đưa rước từ TP.HCM đến công ty
 • Holidays: thực hiện theo các quy định của chính phủ - và nghỉ phép hàng năm 12 ngày.

Company Overview

Công ty TNHH Knitpassion

CÔNG TY TNHH KNITPASSION (Việt Nam) hoạt động từ năm 2002 chuyên sản xuất áo Len, xuất khẩu đi thị trường Châu Âu, Mỹ, Canada… Trải qua hơn 13 năm hoạt...Detail

Nhân Viên QA/QC/Recorder

Công ty TNHH Knitpassion

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts