language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên QA/QC

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa
Updated: 12/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Vị trí 1. Phụ trách Hệ thống ATTP FSSC 22000 và các tiêu chuẩn hệ thống khác
Trách nhiệm chính:
- Thiết lập, áp dụng và duy trì Hệ thống ATTP 22000 và các tiêu chuẩn Hệ thống ATTP khác tại Nhà máy Cà phê Hòa tan
- Cập nhật các tiêu chuẩn, luật định về An toàn thực phẩm
- Lưu trữ tài liệu, hồ sơ của Phòng QA & QC

Vị trí 2. Phụ trách Phòng Cảm Quan
Trách nhiệm chính:
- Quản lý hoạt động của PTN Cảm quan,
- Thiết lập tiêu chí và hướng dẫn đánh giá cảm quan cho từng loại nguyên - phụ liệu, thành phẩm,
- Đề nghị và thiết lập tài liệu làm việc cho Hội đồng cảm quan thử sản phẩm,
- Chuẩn bị mấu và Đánh giá mẫu Cà phê nguyên liệu, Thành phẩm các loại,
- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ.
Vị trí 3. Phụ trách Phòng Hóa lý
Trách nhiệm chính:
- Quản lý hoạt động của PTN Hóa lý,
- Thiết lập tài liệu hướng dẫn thử nghiệm các chỉ tiêu hóa lý cho từng loại nguyên - phụ liệu, thành phẩm,
- Chuẩn bị mấu và kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý của nguyên phụ liệu, thành phẩm nhập kho, lưu kho và xuất kho,
- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ.
Vị trí 4. Phụ trách Phòng Vi sinh
Trách nhiệm chính:
- Quản lý hoạt động của PTN Vi sinh,
- Thiết lập tài liệu hướng dẫn thử nghiệm các chỉ tiêu vi sinh cho từng loại nguyên - phụ liệu, thành phẩm,
- Chuẩn bị mấu và kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh của nguyên phụ liệu, bao bì, thành phẩm nhập kho, lưu kho và xuất kho,
- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ.
Vị trí 5. KCS:
+ Nguyên liệu:
- Thiết lập tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn công tác kiểm tra kiểm soát nguyên liệu – phụ liệu, bao bì nhập kho, lưu kho và xuất kho,
- Thực hiện việc kiểm tra nguyên – phụ liệu, bao bì nhập, xuất kho.
+ Thành phẩm:
- Thiết lập tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn công tác kiểm tra Cà phê thành phẩm các loại: Cà phê hòa tan sấy lạnh (Freeze Dried Instant Coffee - FD), Cà phê hòa tan sấy phun (Spray Dried Instant Coffee – SD), Cà phê hòa tan hỗn hợp, Cà phê rang xay và các sản phẩm khác,
- Thực hiện việc kiểm tra Cà phê thành phẩm các loại và các sản phẩm phát sinh
- Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở.
+ Sản xuất:
- Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát các GMP, SSOP, chương trình tiên quyết và các CCP theo tiêu chuẩn FSSC 22000.
- Thực hiện công tác kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng trong quá trình sản xuất và báo cáo hàng ngày theo từng ca sản xuất:

Job Requirement

- Trình độ: Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp chuyên ngành Thực phẩm
- Có kinh nghiệm là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống tại khu vực Long Thành/ Nhơn Trạch

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa

Company size: 100-150
Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa mới đi vào sản xuất cần nhu cầu tuyển dụng Gấp các vị trí sau: 1. Giám Đốc Sản Xuất 2. Trưởng Ca Sản Xuất 3. Kế...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân viên QA/QC

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts