language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

NHÂN VIÊN QA/ TESTER (Fresher)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LAK (O9O33OO962 ndmkhanh @ gmail.com)
Updated: 23/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

· Kiểm thử các ứng dụng trên nền tảng HĐH Windows;

· Sử dụng các công cụ thủ công để thực hiện các bước kiểm thử;

· Xem xét các phương pháp kiểm thử và đề xuất kế hoạch kiểm thử cho các dự án phần mềm mới hoặc cập nhật phần mềm sẵn có.

Job Requirement

·         Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương;

·         Có kiến thức về mảng kiểm thử phần mềm;

·         Kiến thức về an ninh mạng là một lợi thế;

·         Có kỹ năng về Java và / hoặc Python và ngôn ngữ kịch bản (shell bash) là điểm cộng;

·         Tham gia vào các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển phần mềm, bao gồm kiểm tra tích hợp, chức năng, hệ thống, chấp nhận và hồi quy;

·         Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm;

·         Đọc hiểu được tiếng Nhật cũng là một lợi thế.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LAK (O9O33OO962 ndmkhanh @ gmail.com)

Company size: 50
LAK SOLUTIONS là một công ty thành lập vào năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Công ty chuyên về các mảng ứng dụng bảo mật, ứng dụng...Detail

NHÂN VIÊN QA/ TESTER (Fresher)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LAK (O9O33OO962 ndmkhanh @ gmail.com)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts