Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên QA

Công ty CP chuyển phát nhanh VIETSTAR
Updated: 10/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm soát và xem xét việc ban hành, cập nhật, chỉnh sửa hệ thống tài liệu toàn Công ty.
 • Liên lạc, đối ứng khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng.
 • Kiểm soát tình hình chất lượng nội bộ công ty.
 • Chịu trách nhiệm đánh giá nội bộ, đánh giá nhà cung cấp.
 • Điều hành các hoạt động khác của phòng Quản lý chất lượng
 • Đề xuất các ý kiến cải tiến, những giải pháp kiểm soát hiệu quả chất lượng sản phẩm làm ra.
 • Các công việc khác có liên quan

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
 • Có kiến thức về ISO 
 • Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý.
 • Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, điều tra lỗi.
 • Có kiến thức về SPC, quản trị chất lượng.
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP chuyển phát nhanh VIETSTAR

Company size: 100-499
Công ty CP chuyển phát nhanh VIETSTAR là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyển phát thư từ hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Nhân Viên QA"

Nhân Viên QA

Công ty CP chuyển phát nhanh VIETSTAR

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts