About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Employment Information

Nhân viên QA

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Biotechnology , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 - 4 Years

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP TM DV Thingo

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần thời trang GENVIET

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam