language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên QC In Line - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra chất lượng tại các công đoạn sản xuất để đảm bảo đạt yêu cầu theo GMP, hướng dẫn, kế hoạch được phê duyệt
- Giám sát bộ phận sản xuất thực hiện vệ sinh cá nhân, nhà xưởng, công cụ dụng cụ, vệ sinh thiết bị máy móc, đảm bảo các công đoạn thực hiện theo đúng GHP, GMP.
- Lấy mẫu thực hiện kiểm tra hoặc gửi phòng thí nghiệm đầy đủ và kịp thời theo qui định tần suất lấy mẫu
- Tham gia đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm theo phân công
- Lấy mẫu lưu
- Báo cáo tình hình chất lượng hàng ngày cho tổ trưởng.
- Các nhiệm vụ khác trong phạm vi chất lượng khi cấp trên yêu cầu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Thực phẩm/ Công nghệ sinh học/ Nông nghiệp

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 25
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Similar jobs

Nhân Viên QC In Line - Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

Nhân Viên QC In Line - Long An

Location