language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên QC (Kiểm soát chất lượng)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Nghe các cuộc gọi của agent để đánh giá đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu,

_ Coaching cho các bạn agent mới/yếu/chưa thuần thục

_ Đánh giá chất lượng nhân viên thông qua KPI.

_ Hỗ trợ giám sát hệ thống.

_ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Quản lý trực tiếp.

QUYỀN HẠN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH (AUTHORITIES):

_ Có quyền đánh giá chất lượng các cuộc gọi

_ Có quyền quyết định việc xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc gọi, giải quyết tranh chấp khi khách hàng trùng giữa các nhân viên với nhau.

_ Đề xuất các giải pháp khi hệ thống có phát sinh

_ Đề xuất các chương trình để thi đua nâng cao chất lượng cuộc gọi và chất lượng

Job Requirement

Trình độ/kinh nghiệm quản lý chất lượng : khá tốt, (ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương)

Khả năng chịu được áp lực công việc: tốt

KỸ NĂNG (SKILLS):

_ Kỹ năng giao tiếp

_ Kỹ năng thuyết phục

_ Kỹ năng lắng nghe

_ Kỹ năng Đào tạo

_ Kỹ năng xử lý vấn đề

_ Kỹ năng tạo động lực, tư duy tích cực

More Information

 • Degree: College
 • Age: 27 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

http://taichinhsinhvien.com/gioi-thieu/gioi-thieu-vay/Company size: 100-300
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An hiện có 50 chi nhánh và trên 200 nhân viên. Kế hoạch đến cuối năm 2018 công ty sẽ mở rộng lên đến 60 chi nhánh và...Detail

Similar jobs

Nhân viên QC (Kiểm soát chất lượng)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts