Nhân viên QC - kinh nghiệm ngành bao bì mềm

Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  27/10/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Đảm bảo ngăn chặn sản phẩm không phù hợp đến bộ phận in và đáp ứng các kế hoạch chất lượng đề ra

Guaranteed prevent non-conforming products to the printing department and meet the quality plans. .

- Tuân thủ các hướng dẫn công việc, quy trình làm việc/ Comply with the instructions of the work, the work process

- Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo./ Proficient use of the type of measuring tool, read and analyze measurement results

- Kiểm tra tất cả các chỉ tiêu, chi tiết, hình ảnh, kích thước… chính xác với GMG, Kodak proof hay laser/ Check all specifications, details, images, dimensions ... exactly with GMG, Kodak proof or laser.

- Phân loại, phát hiện các lỗi trong mẫu thử/ Classify and detect errors in the sample sample test.

- Duy trì hệ thống chất lượng, nhập dữ liệu, ghi chép và lưu hồ sơ hàng ngày/ Quality system maintenance, data entry, record and save the profile.

- Lưu giữ mẫu kiểm tra và các kết quả kiểm tra theo quy định của quy trình kiểm soát hồ sơ và của bộ phận./ Keep the test samples and test results in accordance with the records and department control procedures

- Tham gia phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các sự cố chất lượng/ Participate in and coordinate with related departments to resolve the quality problem

- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng hàng ngày cho QA Assistant manager/ Daily report the quality checking result to QA Assistant Manager

- Tuân thủ và giám sát GMP, ATVSTP và thực hiện 5S tại khu vực làm việc/ Monitoring compliance and GMP, food safety and implementation of 5S in the work area.

-Thực hiện một số công việc khác khi được cấp trên yêu cầu/.Participation in other tasks when the request is required.

Job Requirement

1.    Knowledge (Kiến thức);  Trung cấp  –  Vocational Training School       

 1. Skills (Kỹ năng); Thời gian, tinh thần đồng đội, có tư duy logic/Time skills, Team spirit,  Having logical thinking

3.    Personal Attributes (Tố chất);Trung thực, trách nhiệm/Integrity, responsibility

4.    Others (Các yêu cầu khác)

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 18 - 40

Similar jobs

CareerBuilder's client

Competitive

 • Binh Duong

CareerBuilder's client

Competitive

 • Binh Duong

Accredo Asia Packaging Co. Ltd

Competitive

 • Binh Duong

Confidential

Competitive

 • Binh Duong

Accredo Asia Packaging Co. Ltd

Competitive

 • Binh Duong

Accredo Asia Packaging Co. Ltd

Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong
Feedback