About us

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Employment Information

Nhân viên QC - Làm việc tại KCN Mỹ Phước 3

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC) , Others
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

$ 11 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Mil - 28,6 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14 Mil - 17 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong