About us

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

Employment Information

Nhân viên QC (Làm việc tại nhà máy thực phẩm Đức Hòa - Long An)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Biotechnology

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Công Ty TNHH Square Roots

$ Competitive

  • Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Competitive

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Long An

Yujin Kreves Co. Ltd

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Long An