About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

Nhân viên QC (Quality Control Staff) - Đà Lạt

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 08/11/2020
Industry Biotechnology , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 - 2 Years

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Lam Dong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Lam Dong

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới

$ Competitive

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Lam Dong

L'angfarm - Công Ty TNHH Quảng Thái

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Lam Dong