About us

Tập Đoàn Đức Trung

Employment Information

Nhân Viên QC Sản Xuất May Mặc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Manufacturing / Process , Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG PANTIO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Nu Việt Nam

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 19,8 Mil - 22 Mil VND

  • Bac Giang | Bac Ninh | Ha Noi

Công ty TNHH Printway

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Sản xuất Thương mại Quốc tế VAL

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi