About us

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ

Employment Information

Nhân viên QC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Agriculture , Food Tech / Nutritionist , Manufacturing / Process
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Go-Pak Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Binh Duong

ELEK Co., Ltd

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Techno Coatings Industry

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Binh Duong

Phương Vy Coffee

$ Competitive

  • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Phương Vy Coffee

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU ĐỒ GỖ

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Duong