About us

ELEK Co., Ltd

Employment Information

NHÂN VIÊN QC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2021
Industry Quality Control (QA/QC) , Others
Experience 1 Years

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ Competitive

  • Binh Duong

ELEK Co., Ltd

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Binh Duong

ELEK Co., Ltd

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH TM DV XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU ĐỒ GỖ

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong