About us

Công Ty TNHH Olam Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên QCI (Cashew Biên Hòa)

Job level Entry Level
Salary $ 6,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 23/01/2021
Industry Biotechnology , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Shinhan Bank Vietnam

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Dong Nai