About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

Employment Information

Nhân viên QS công trình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Architect , Civil / Construction
Experience 1 Years

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Airpipe Việt Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Grande

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Grande

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi