language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

Nhân Viên QS (ME)

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal
Updated: 22/03/2019

Employment Information

Job Description

 • Lập dự toán và bóc tách khối lượng Hệ Điện
 • Thống kê và kiểm soát khối lượng thực hiện tại dự án (khối lượng theo hợp đồng, khối lượng phát sinh được phê duyệt, khối lượng dự trù vật tư, khối lượng nghiệm thu và thanh quyết toán) hệ điện
 • Tham mưu đưa ra khối lượng, chi phí đảm bảo sai số nằm trong tỷ lệ cho phép theo nguyên tắc, quy chuẩn vể QS
 • Tiếp nhận, đánh giá những thay đổi về chi phí phát sinh do sự thay đổi của bản vẽ thi công và vật liệu và tham mưu phê duyệt;
 • Thực hiện các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

 • Lập dự toán và bóc tách khối lượng Hệ Điện
 • Thống kê và kiểm soát khối lượng thực hiện tại dự án (khối lượng theo hợp đồng, khối lượng phát sinh được phê duyệt, khối lượng dự trù vật tư, khối lượng nghiệm thu và thanh quyết toán) hệ điện
 • Tham gia lập kế hoạch thanh toán, hồ sơ thanh toán, phát sinh, quyết toán công trình với Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ
 • Tham mưu đưa ra khối lượng, chi phí đảm bảo sai số nằm trong tỷ lệ cho phép theo nguyên tắc, quy chuẩn vể QS
 • Kiểm tra khối lượng đề nghị thanh toán của thầu phụ
 • Tiếp nhận, đánh giá những thay đổi về chi phí phát sinh do sự thay đổi của bản vẽ thi công và vật liệu và tham mưu phê duyệt;
 • Thực hiện các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

http://www.vietcomreal.com/
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt – Vietcomreal là Công ty Đầu tư Xây dựng – Tư vấn – Quản lý – Kinh doanh Bất động sản. Vietcomreal ra đời như một xu...Detail

Nhân Viên QS (ME)

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts