About us

Công Ty Cổ Phần Zodiac Cơ Điện

Employment Information

Nhân Viên QS - Thanh Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN T.T.S.C

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Quang Ninh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN T.T.S.C

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Ninh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN T.T.S.C

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Ninh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu (GCS)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi