About us

Hyosung Vietnam Corp

Employment Information

Nhân Viên Quản Lý Bảo Trì/ Electrical & Mechanical Maintenance Engineer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/09/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

YKK Vietnam Co., Ltd

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Dong Nai

Công ty TNHH Glotec Vina

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Dong Nai

Tập đoàn KTG

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Hố Nai

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai

Công ty TNHH Woosung Vina

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Dong Nai

Cong Ty TNHH Olam Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam - PINACO

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Matsuya R&D Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai