Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống ISO

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Location

Ha Noi

 • Salary

  6 Mil - 10 Mil VND

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  14/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

- Thực hiện mọi chức năng, chuyên môn của Phòng QLCLHT dưới sự chỉ đạo của cấp quản lý (TP/PP/TBP)
- Rà soát thường xuyên hệ thống tài liệu QLCL,MT đảm bảo các quy định là hợp lý và phù hợp với thực tế công việc tại các đơn vị.
- Hỗ trợ các Đơn vi/NM/CN trong việc thực hiện xây dựng chuẩn và áp dụng các tài liệu hệ thống như QT, QĐ, QC, HD, Tiêu chuẩn...
- Theo dõi việc thực hiện theo các tài liệu hệ thống như: quy trình, quy định .. .của các đơn vị.
- Tham gia thực hiện kiểm soát việc thực hiện theo các tài liệu hệ thống như: quy trình, quy định... của các Đơn vị/CNM/CN theo ISO 9000, 14000 (định kỳ hoặc đột xuất).
- Định kỳ theo dõi kết quả thực hiện các hành động của các đơn vị, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các mục tiêu CL,MT của NM/CN.

Job Requirement

- Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Quản lý chất lượng, môi trường,,,
- Kinh nghiệm ISO: Có từ 1 -2 năm 

- Có hiểu biết về các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO 14000, 5S, Kaizen;

- Kiên trì, thái độ tích cực, không ngại khó khăn.

- Kiến thức: Kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ trong công việc; kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office).

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback