About us

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng-QA Ngành Điện Tử

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 11/11/2020
Industry Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 6 Years

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 14 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

Sunwood Vina

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

$ Competitive

  • Binh Duong