language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Quản lý Chất Lượng / QA Staff

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)
Updated: 20/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review

Job Description

 • Giám sát chất lượng của qúa trình sản xuất.
 • Cung cấp bản tiêu chuẩn về nguyên vật liệu, thành phẩm cho sản xuất.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất để theo dõi và xử lý sản phẩm không phù hợp.
 • Hướng dẫn QA kiểm tra trên chuyền, xây dựng nhóm QA, đảm bảo sự phù hợp với thủ tục QA.
 • Làm công việc yêu cầu của cấp trên.

---------------------------------------------------

 • Control the quality of manufacturing process.
 • Supply raw materials, products standard for production.
 • Check raw materials.
 • To co-ordinate with production to monitor, deal with nonconforming products.
 • Provide leadership for QA inspector, promote team building and ensure consistent adherence to company QA procedures.
 • Take orders from directly superior.

Job Requirement

 • Giới tính: Nam/ Nữ
 • Tuổi từ 29 tuổi trở xuống
 • Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
 • Trình độ Anh Văn: Đọc, viết : tốt ; nghe, nói: khá
 • Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 02 năm

*** Lưu ý: Ứng viên vui lòng gửi CV có hình chụp trong vòng 06 tháng và ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Anh, và tiêu đề mail ghi theo định dạng : Họ và tên – Vị trí ứng tuyển.

-----------------------------------------------------

 • Gender: ( Male/ Female)
 • Age: form 29 years old
 • Graduation: College
 • English : Reading, writing: good; speaking/ lisentning: fair
 • To have expirient with the same position at least 02 years.

*********Noted: Please attached CV in English and personal picture when applying for each position, and in subject : Full name – Position.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)

Company size: 25-99
Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội) là nhà máy thuộc khu chế xuất.

Similar jobs

Nhân Viên Quản lý Chất Lượng / QA Staff

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts