About us

Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Quản lý Chất Lượng - QA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 350 - 650 USD
Deadline to apply 06/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Nam | Ha Noi

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Nam | Ha Noi

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ Under 33 Tr VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ Competitive

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Nam