About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Nhân viên Quản Lý Chất Lượng (QC)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 400 - 800 USD
Deadline to apply 18/09/2020
Industry Import / Export , Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC)
Experience 4 - 8 Years

Location

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ Competitive

  • T. Thien Hue

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

Công Ty Phát Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

  • Da Nang | T. Thien Hue | Quang Nam

CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM HUẾ

$ Competitive

  • T. Thien Hue

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Da Nang | Ha Noi

CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM HUẾ

$ Competitive

  • T. Thien Hue

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 14,3 Tr VND

  • T. Thien Hue

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

  • Thanh Hoa | T. Thien Hue

Công Ty Cổ Phần Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo

$ 4 Tr - 7 Tr VND

  • T. Thien Hue

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ Competitive

  • T. Thien Hue