About us

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Employment Information

Nhân viên Quản lý chất lượng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Quality Control (QA/QC)

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 14 Mil - 23 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Mil - 24,2 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM JASAN (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Hung Yen | Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM JASAN (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Hung Yen | Ha Noi

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Hà Dũng

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 28,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Hung Yen