About us

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG NỢ (TẠI CẦU GIẤY)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Customer Service

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi