About us

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

Employment Information

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG BÁN_POM làm việc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Sales / Business Development , Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process
Experience 1 - 3 Years

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

KOVA Trading – KOVA Group

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 9,5 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai