About us

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Employment Information

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG - NHÀ MÁY 4

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Bavina Co., Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP TAM HỢP INVESTMENT

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Gilimex

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thủy Sản Lê Thành

$ Competitive

 • Ho Chi Minh