About us

Công ty TNHH Coasia Itswell Vina

Employment Information

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Job level Entry Level
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Entry Level / Internship

First Alliances

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ Competitive

  • Long An

Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Long An | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Euvipharm

$ Competitive

  • Long An | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Long An

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Long An

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Long An

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Long An