Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI  (SHB Finance)

Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Và Dữ Liệu Nhân Sự

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 06/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Tiếp nhận các văn bản/ quyết định nhân sự đã ban hành và thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ nhân sự bản cứng

- Scan các quyết định nhân sự và lưu trữ theo hồ sơ cá nhân bằng bản mềm

- Lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân sự bản cứng đảm bảo an toàn, khoa học dễ tìm kiếm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở các vị trí Hành chính, thư ký, Hành chính nhân sự, 

- Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận

- Có kỹ năng vi tính văn phòng tốt

- Tư duy khoa học

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Và Dữ Liệu Nhân Sự

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts