About us

CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Á Đông

Employment Information

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 11/07/2021
Industry Law / Legal Services , Environmental , HSE
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FGROUP

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Sài Gòn Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Koastal Eco Industries

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bánh Kẹo Cao Lợi Hưng

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Á Đông

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Koastal Eco Industries

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SCJ TV Shopping

$ Competitive

  • Ho Chi Minh