About us

Vinson International Joint Stock Company

Employment Information

Nhân viên quay dựng phim

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 03/05/2021
Industry Marketing , Pharmacy , Medical / Healthcare
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Dirty Coins

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phổ Giác

$ Over 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nonostyle

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nonostyle

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh