About us

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

Employment Information

Nhân Viên React Native

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 15/05/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 5 Years

Openasia Group

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 16 Tr - 42 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 11 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 99 Tr VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 77 Tr VND

  • Ha Noi