About us

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Employment Information

Nhân viên Sale & marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development
Experience 5 Years

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

 • Tay Ninh | Binh Phuoc | Lam Dong

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Tay Ninh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

 • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

 • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Tay Ninh

Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

$ Competitive

 • Tay Ninh

Công Ty TNHH Hailide (Việt Nam)

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

 • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

 • Tay Ninh

Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company

$ Competitive

 • Tay Ninh

Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company

$ Competitive

 • Tay Ninh