About us

Công ty TNHH mỹ phẩm thiên nhiên Mela

Employment Information

Nhân Viên Sale Parttime

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,000,000 - 6,000,000 VND
Deadline to apply 06/06/2023
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMES PRO

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH mỹ phẩm thiên nhiên Mela

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

$ 2,5 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cp Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTB PHARMANEW

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần TMDV SIAM THÁI LAN

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi