About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KEMIC

Employment Information

Nhân viên Sale Support

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 6,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Sales / Business Development , Accounting / Auditing / Tax , Chemical Eng.

LG Electronics Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢY CHỮ SỐ

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRACLE RETAIL VIỆT NAM

$ 6 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN INTERCARGO

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư VNK

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HẢI AN

$ 8 Tr - 17 Tr VND

 • Da Nang | Ha Noi

Công ty TNHH Giải pháp đô thị Nam Hải

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 5 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi